Kuuluvuuskartoitukset

Sisätilan kuuluvuuden mittaus

Kuuluvuuskartoitus

black smartphone near person

Kiinteistön mobiiliverkon kuuluvuuden kartoitus ja mittaus tehdään Echo One mittausjärjestelmällä. Mittaukset voidaan suorittaa kaikkien operaattoreiden GSM, UMTS ja LTE-verkoissa. Näiden lisäksi voidaan mitata samalla Virven toimivuus.

Kartoitus tehdään kävelemällä kiinteistössä toivotulla mittausalueelta ja mittaamalla mittauspuhelimilla verkkojen toimivuus. Mittaustuloksista tehdään raportti, josta näkyy kentänvoimakkuus havainnollisesti kiinteistön pohjakuvassa ja haluttaessa myös datanopeus voidaan mitata ja raportoida. Mittaustuloksien pohjalta raportissa annetaan toimenpidesuositus, jos tuloksista nähdään, että kuluvuutta tulisi parantaa.

Palvelun sisältö

1. Alkukartoitus

person using laptop

Lähtötietona tarvitaan kiinteistön pohjakuva, johon määritellään halutut mittausalueet. Pohjakuva viedään mittausjärjestelmään.

2. Mittaustyö

person pointing white paper on wall

Mittauksessa kierretään kohteena oleva kiinteistö halutuilla alueilla ja mittaus päällä. Mittausjärjestelmä kerää tietoa verkoista ja tallentaa tiedot pilvipalveluun. Verkoista mitataan puhekuuluvuuden kentänvoimakkuus ja tarvittaessa datanopeus.

3. Loppuraportti

people raising hands with bokeh lights

Konttorityönä mittaustuloksista tehdään raportti, jossa mitatut tiedot näkyvät pohjakuvassa. Raportissa on myös sanallinen arvio tilanteesta ja toimenpide-ehdotus.

Ota yhteyttä