Suunnittelupalvelut

Toimivan sisäkuuluvuusratkaisun suunnittelu

Suunnittelupalvelut

black smartphone near person

Olipa kohde uudiskohde tai vanha saneerauksessa oleva kohde, voidaan sinne suunnitella passiivinen antennisisäverkko, johon kaikki operaattorit voivat  liittyä omalla aktiivilaiteellaan ja näin parantaa kuuluvuutta ja kapasiteettia.

Suunnitelmassa huomioidaan kiinteistön tarpeet ja tuotetaan suunnitelma, josta urakointia tarjoavat tahot voivat rakentaa toimivan ratkaisun.

Palvelun sisältö

1. Alkukartoitus

person using laptop

Aluksi selvitetään kohteen kuuluvuuden haluttu taso. Se toimii suunnittelua ohjaavana tietona. Kohteesta tarvitaan lähtötietoina vähintään arkkitehtipohjakuva. Tarkemmat kaapelireitit pystytään suunnittelemaan, jos käytössä on kaapelihyllykuvat.

2. Suunnittelutyö

person pointing white paper on wall

Suunnittelussa mietitään kohteen rakenteet huomioiden antennisijoitukset. Kaapelireitit ja tehonjakajat mietitään optimaalisiksi tehohäviöiden minimoimiseksi. Tehonjakojen valinnan pohjaksi tehdään tehobudjettilaskelma.

3. Dokumenttien toimitus

people raising hands with bokeh lights

Suunnittelun tuotoksena syntyvät verkon periaatekuva, tasokuvat, joissa on antennien, tehonjakajien ja kaapeleiden sijoitus pohjakuvassa, materiaaliluettelo ja tehobudjettilaskelma, jolla varmistetaan verkon toimivuus ja turvallisuus.

Ota yhteyttä