Vanhan verkon toimivuuden tarkistaminen

Mittauspalvelut

black smartphone near person

Kiinteistössä oleva verkon tila tarkistetaan kuuluvuusmittauksilla ja todennetaan, että sen toimivuus vastaa tämän päivän vaatimuksia.

Jos verkossa on ollut operaattorien verkonvalvonnassa näkyneitä häiriöitä, voidaan lähteä tutkimaan verkon kuntoa PIM-mittauksilla ja paikallistaa häiriöitä aiheuttavat ongelmakohdat.

Tarvittaessa tehdään suunnitelma muutoksista ja korjauksista.

Palvelun sisältö

1. Alkukartoitus

person using laptop

Tutustutaan verkon dokumentointiin ja varmistetaan tarvittaessa kohdekäynnillä, että verkko on dokumenttien mukainen. Suunnitellaan, mitä mittauksia verkon kunnon selvittämiseksi tarvitaan.

2. Mittaustyö

person pointing white paper on wall

Tehdään kohteessa kuuluvuusmittaukset ja/tai PIM-mittaukset. Poistetaan häiriöitä aiheuttavat ongelmakohdat. Tarvittaessa tehdään suunnitelma isommista muutoksista ja korjauksista.

3. Dokumenttien toimitus

people raising hands with bokeh lights

Tuotetaan mittauksista raportti ja päivitetty dokumentaatio myöhempiä tarpeita varten. Tarvittaessa tehdään suunnitelma verkon päivittämiseksi.

Ota yhteyttä