Uuden verkon laatumittaukset

Loppumittaukset uudelle verkolle

Verkon laatumittaukset

black smartphone near person

Operaattorit edellyttävät, että uusille verkoille tehdään laatumittaukset ennen kuin he liittävät omat laitteensa verkkoon.

Jos rakentajalla ei ole osaamista tehdä vaadittavia mittauksia, niin voimme käydä tekemässä verkon tarkistuksen.

Tärkein mittaus on PIM-mittaus, jolla saadaan verkon laatu varmistettua.

Tarvittaessa Virven kuuluvuuden varmistaminen mittaamalla.

Palvelun sisältö

1. Alkukartoitus

person using laptop

Verkon toteutusdokumentaatioon tutustuminen.

2. Mittaustyö

person pointing white paper on wall

Verkon mittaukset kohteessa PIM-mittarilla. Verkon ongelmakohtien selvitys urakoitsijan kanssa.

Tarvittaessa Virven kuuluvuusalueen varmistaminen.

3. Dokumenttien toimitus

people raising hands with bokeh lights

Mittaustuloksien toimitus loppudokumentaatioon.

Ota yhteyttä